top of page

VERKSAMHETSPLAN

BARENTS VÄG INTERNATIONELLA FÖRENING

Barents Road Internationella Förening (BR) bildades 1997 och är en ideell förening. Föreningen verkar aktivt för att stimulera till ökad samverkan i Barentsregionen. Våra medlemmar är i huvudsak regioner, kommuner och företag från samtliga länder som genomkorsas av Barents Road; Norge, Sverige, Finland och nordvästra Ryssland.

Vision

Ökad samverkan i Barentsregionen

Verksamhetsidé

Föreningens huvudsakliga syfte är att bygga mellanmänskliga relationer och utveckla verksamheter kring vägsträckningen mellan Murmansk och Bodö – Barents väg.

Föreningen ska verka för:

 • att främja ett utökat samarbete mellan medlemskommunerna och regionerna bl.a. genom att nyttja vänortssamarbeten.

 • att hitta nya vägar för näringslivsutveckling och entreprenörskap, då i synnerhet att möta unga människors vilja till eget företagande.

 • att stimulera utbyte vad avser arbete, utbildning, språk *inkl. minoritetsspråk, kultur, idrott med fokus på ungdomar i syfte att öka förståelse och fredlig samexistens genom att unga människor får möjlighet att förverkliga sina idéer och påverka samhällsutvecklingen så att dessa kan bli kvar i ett attraktivt framtida Barents.

 • att arbeta för att Barents väg blir en viktig del av de arktiska handels- och kommunikationsvägarna.

Verksamhetsplan 2019 - 2020

 1. Utveckla organisationsformen för föreningen BR.

 2. Arbeta för att fler kommuner ansluter sig till BR.

 3. Medlemsintäkter skall bekosta kansliutgiften.

 4. Övriga kostnader för verksamheten skall täckas av externa intäkter.

 5. Föreningen skall arbeta tydligare med frågor kopplade till de nationella minareterna: samer, kväner, tornedalingar, nenetser och jakutser.

 6. Arbeta med näringslivsfrågor såsom ungt entreprenörskap.

 7. Arbeta för att motverka utflyttningen från Barents regionen.

barents-road-ny-logotyp-förslag-4.png
bottom of page