top of page

Olika finansieringskällor i Barentsregionen

NORDKALOTTRÅDET stöder ekonomiskt, socialt och miljömässigt en välbalancerad utveckling på Nordkalotten. Rådet söker lösningar till gemensamma utmaningar och bidrar till skapandet av ett starkt samarbetsområde i det nordliga arktiska Europa.

Nordkalottrådet beviljar delfinansiering för samarbetsprojekt med aktörer från alla medlemsregioner. Projekten ska passa in i de prioriteringar som rådet fastställer i sin årliga verksamhetsplan. Läs mer om projektet...

Botnia-Atlantica är ett gränsöverskridande samarbetsprogram som finansierar projekt mellan Sverige, Finland och Norge. Genom samverkan över landsgränser ska programmet bidra till en ökad innovationskapacitet, ett stärkt näringsliv, utvecklade natur- och kulturarv samt goda öst-västliga kommunikationer.

Läs mer om programmet...

Läs mer om nya projekt...

EU-programmet Interreg Nord stöttar gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen under perioden 2014-2020. Det övergripande målet för Nordprogrammet är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi.

Läs mer om projekt...

Har du en svensk organisation som vill arbeta internationellt med att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet? Creative Force ger bidrag till projekt som använder kultur eller media som metod för positiv förändring. Nästa utlysning är nu öppen. Den stänger 29 augusti 2019, klockan 12.

Läs mer om projekt...

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiska ministerrådet arbetar för gemensamma nordiska lösningar inom områden där de nordiska länderna kan uppnå större resultat genom att samarbeta än genom att lösa uppgifterna var för sig.

Läs mer om projekt...

The four countries in the Barents Region have many common challenges when it comes to youth issues, which invites to increased cooperation about these matters.

Läs mer om projekt...

International Barents Secretariat in Kirkenes. The purpose of the International Barents Secretariat (IBS) is to support the multilateral activities within the Barents Euro-Arctic Council and the Barents Regional Council.

Innovation Norway is the Norwegian Government's most important instrument for innovation and development of Norwegian enterprises and industry. We support companies in developing their competitive advantage and to enhance innovation.

Kolarctic CBC 2014 - 2020 is the financing programme for supporting cooperation between North Calotte and North-West Russia.

Läs mer om projekt...

bottom of page