Barents Road, gratulerer Norge og Saltdal kommune med Kjernfjelltunnelen som åpner i dag.

Passasjen vil være svært viktig for utviklingen i denne delen av Barents.

Barents Road, som er en samarbeidsorganisasjon for kommuner langs den 140 mil lange strekningen Bodø – Murmansk gjennom Sverige og Finland, hilser tunellen velkommen.

Oppgraderingen av vegforbindelsen har stor betydning for bedre transporttjeneste, både av mennesker og varer, i regionen. Dette vil ha økt betydning for utvikling av næringer samt økt samhandling innenfor flere områder som f.eks. utdanning, kulturutveksling, og generelt folk til folk samarbeid. Noe som igjen gir flere muligheter å nyttiggjøre de positive kvalitetene i regionen og som synliggjør attraktiviteten i området.

Barents Road ser fram til et fortsatt godt, og styrket, samarbeid over grensene i Barents mellom kommuner Russland, Finland, Sverige og Finland.

Link

Video