Organisationen

Ökad samverkan är vårt mål.

Barents Road Internationella Förening bildades 1997 och verkar aktivt för att stimulera till ökad samverkan i Barentsregionen. Våra medlemmar är i huvudsak kommuner och företag från samtliga länder som genomkorsas av Barents Road; Norge, Sverige, Finland och nordvästra Ryssland. I menyn finner du ytterligare information om aktuella projekt samt länkar till medlemmar och partners.

Medlemskap  
Fullvärdiga medlemmar är kommuner och städer som gagnas av vägförbindelsen. Stödjande medlemskap erbjuds alla intresserade företag, organisationer, institutioner och föreningar med flera som kan ha nytta av och vill stödja vägföreningen ock dess idé. Den årliga medlemsavgiften för stödjande medlem är 8000:- Svenska kronor.  

Organisation
Föreningens högsta beslutande organ är årskongressen. Verksamheten leds av en styrelse med 2 ledamöter från varje land. Ordförandeskapet ska vandra mellan länderna. Till styrelsen är knutna en arbetsgrupp med två ledamöter från varje land.

Har du frågor eller funderingar kontakta Anu Lakkala på +46 (0)922-262 00


Senast uppdaterad: 2014-08-14
© Barents Road 2011