Att resa längs Barents road

Från rensläde till dagliga bussar

Barents Road är en gammal handelsled, där folk genom tiderna färdats till fots, i renslädar eller hästvagnar. I modern tid har bilen varit det vanligaste transportmedlet i Barentsområdet, men det finns valmöjligheter.

För tillfället finns det inga dagliga bussturer på sträckan mellan norska Bodö och ryska Murmansk. För mer information kontakta oss.

Ett flertal flygplatser längs vägsträckningen, vissa internationella, gör området tillgänglig även för långväga gäster.  För mer information kontakta oss.


Senast uppdaterad: 2015-01-14
© Barents Road 2011